Skip to content

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Haberler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Haberler


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Haberler


Genel Bilgiler Kategori

•Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması  •İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması  •Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması  •Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar…

Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması (istenirse) • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması  • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi  • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların…

Subscribe

Siteler Yönetimi