Skip to content

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Haberler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Haberler


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Haberler


Mevzuat Kategori

Resmi Gazete Tarihi: 15 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayısı: 28385 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu deprem sigortası yapmak ve 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görevleri yerine…

Isı Yalıtım Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 – Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 3030 sayılı…

02 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627  Kabul Tarihi : 18/4/2007   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji…

Kat Mülkiyeti Kanunu   KANUN NO: 634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965 Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 2 Temmuz 1965 Resmi Gazete Sayısı: 12038 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I – GENEL KURUL:…

Subscribe

Siteler Yönetimi